Taxfree

The procedure is very simple:

You are required to bring 3 copies of LNPDV or SNPDV form (depending if the purchase is for official or private use) originaly stamped and signed by your respective Mission (embasssy or organisation), a copy of the Diplomatic protocol and a copy of your Diplomatic or Service ID card.The VAT is deducted right away from the retail price so you do not need to leave Serbia for the Tax to be refunded to you.

All other foreign citizens need ZPPPDV.

 

Za počasne članove diplomatskog kora i strana zaposlena lica u Srbiji nudimo kupovinu naših proizvoda bez PDV-a.

Procedura je veoma jednostavna:

Potrebno je da donesete tri kopije formulara LNPDV ili SNPDV (u zavisnosti da li kupujete za lične ili poslovne potrebe) overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica Vašeg predstavništva (ambasade ili organizacije), kopiju Diplomatskog protokola i kopiju Vaše diplomatske ili lične karte.PDV se pri kupovini željenog proizvoda odmah umanjuje od maloprodajne cene, tako da ne morate da čekate da napustite Srbiju kako bi Vam se refundirao novac od poreza.

Svi kupci moraju da donesu ZPPPDV obrazac.